Botar menús i anar al contingut

Consell Consultiu de les Illes Balears

Idiomes


Convenis

CONVENIS SUBSCRITS PEL CONSELL CONSULTIU DE LES ILLES BALEARS EN EL PRIMER QUADRIMESTRE DE L’ANY 2022

1. Conveni de col·laboració entre l’Escola Balear d’Administració Pública i el Consell Consultiu de les Illes Balears en matèria de formació i homologació d’activitats formatives.

Objecte: fixar el marc de col·laboració entre l’Escola Balear d’Administració Pública i el Consell Consultiu en matèria de formació i perfeccionament, a fi de millorar la formació i els coneixements dels empleats públics i afavorir-ne la promoció personal i professional, i de rendibilitzar els serveis públics.

També és objecte d’aquest conveni establir un marc de col·laboració en matèria d’homologació d’activitats formatives impartides al personal al servei del Consell Consultiu per entitats externes a l’Escola Balear d’Administració Pública, sempre que la formació impartida compleixi els criteris, els requisits i les condicions fixats per l’Escola, d’acord amb la normativa que resulti aplicable.

Data: 1 de gener de 2022.

Vigència: quatre anys, amb la possibilitat d’una pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals.

Obligacions econòmiques convingudes: no implica obligacions econòmiques o pressupostàries per a les parts.


2. Conveni de col·laboració entre el Consell Consultiu de les Illes Balears i l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de funció pública.

Objecte: establir les condicions de l’exercici de les funcions de suport i gestió en matèria de funció pública per al personal propi del Consell Consultiu.

Data: 16 de febrer de 2022.

Vigència: quatre anys amb la possibilitat de prorrogar-lo.

Obligacions econòmiques convingudes: no implica obligacions econòmiques o pressupostàries per a les parts.

Tornar al menú de navegació


Avís legal

Consell Consultiu de les Illes Balears - 2007

Powered by SD