Botar menús i anar al contingut

Consell Consultiu de les Illes Balears

Idiomes


Notícies

DICTAMEN DESTACAT

dimarts, 9 / maig / 2023

Dictamen 43/2023, relatiu al Projecte de decret pel qual es regulen els requisits per exercir l'activitat d'agent immobiliari i es crea el Registre oficial d'agents immobiliaris de les Illes Balears.

Aquest dictamen es pot consultar en la pàgina de doctrina del web.DICTÀMENS DESTACATS

dilluns, 3 / abril / 2023

Dictamen 19/2023, relatiu a la resolució del contracte administratiu de les obres per a l'execució d'un edifici de 35 habitatges de protecció pública i aparcaments al carrer de Fornaris de Palma, adjudicat per l'Institut Balear de l'Habitatge.

Dictamen 33/2023, relatiu al Projecte de decret pel qual s'estableixen les reserves marines de ses Bledes i des Vedrà-Vedranell i s'hi regulen les activitats d'extracció de flora i fauna marina i les activitats subaquàtiques, i es modifiquen el Decret 34/2014, d'1 d'agost, pel qual es fixen els principis generals de la pesca recreativa i esportiva a les aigües interiors del litoral de les Illes Balears, i el Decret 17/2003, de 21 de febrer, pel qual es regula la pesca d'arts menors a les aigües interiors de les Illes Balears.

Aquests dictàmens es poden consultar a la pàgina de doctrina del web.Guia per formular consultes i trametre expedientes al Consell Consultiu de les Illes Balears

dimarts, 8 / novembre / 2022

El Ple del Consell Consultiu el 26 d'octubre de 2022 ha aprovat la Guia per formular consultes i trametre expedients a aquesta institució. Així mateix, ha acordat que s'ha de divulgar i publicar íntegrament en el lloc web, a fi que les entitats legitimades per sol·licitar els dictàmens la coneguin i la puguin utilitzar quan sigui necessari.

L'Acord del Ple, la Guia i una nota informativa sobre els canals per relacionar-se amb el Consell Consultiu es poden consultar en la pàgina Funcionament i en els enllaços següents:


Acord del Ple del Consell Consultiu de les Illes Balears de 26 d’octubre de 2022 pel qual s’aprova la Guia per formular consultes i trametre expedients al Consell Consultiu de les Illes BalearsAnnex 1. Guia per formular consultes i trametre expedients al Consell Consultiu de les Illes BalearsCanals per relacionar-se amb el Consell Consultiu
Tornar al menú de navegació


Avís legal

Consell Consultiu de les Illes Balears - 2007

Powered by SD