Botar menús i anar al contingut

Consell Consultiu de les Illes Balears

Idiomes


Notícia

DICTÀMENS DESTACATS

dilluns, 3 / abril / 2023

Dictamen 19/2023, relatiu a la resolució del contracte administratiu de les obres per a l'execució d'un edifici de 35 habitatges de protecció pública i aparcaments al carrer de Fornaris de Palma, adjudicat per l'Institut Balear de l'Habitatge.

Dictamen 33/2023, relatiu al Projecte de decret pel qual s'estableixen les reserves marines de ses Bledes i des Vedrà-Vedranell i s'hi regulen les activitats d'extracció de flora i fauna marina i les activitats subaquàtiques, i es modifiquen el Decret 34/2014, d'1 d'agost, pel qual es fixen els principis generals de la pesca recreativa i esportiva a les aigües interiors del litoral de les Illes Balears, i el Decret 17/2003, de 21 de febrer, pel qual es regula la pesca d'arts menors a les aigües interiors de les Illes Balears.

Aquests dictàmens es poden consultar a la pàgina de doctrina del web.Tornar al menú de navegació


Avís legal

Consell Consultiu de les Illes Balears - 2007

Powered by SD